ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นายธีรพล พรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางธัญญ์ภัสร์ ทวีสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เข้าคารวะและแนะนำตัวแก่ นายสุรพันธุ์ บุญช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นายธีรพล พรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางธัญญ์ภัสร์ ทวีสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เข้าคารวะและแนะนำตัวแก่ นายสุรพันธุ์ บุญช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง


เอกสารแนบ