ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นายธีรพล พรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางธัญญ์ภัสร์ ทวีสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เข้าแนะนำตัวและมอบกระเช้าแก่ นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นายธีรพล พรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางธัญญ์ภัสร์ ทวีสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เข้าแนะนำตัวและมอบกระเช้าแก่ นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ