ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙   ณ โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา


เอกสารแนบ