หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
กิจกรรม โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
พ.12/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.198/60
นัดฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.236/60
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.310/60
รายงานตัว พ.สมทบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.315/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
อ.333/60
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.335/60
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.