หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
กิจกรรม โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผ.33/61
ผัดฟ้อง2ครบ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
ผ.35/61
ผัดฟ้อง2 ครบ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
ผ.37/61
ผัดฟ้อง2 ครบ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
ผ.47/61
ผัดฟ้อง1 ครบ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
ผ.48/61
ผัดฟ้อง1 ครบ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
ผ.49/61
ผัดฟ้อง1 ครบ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
พ.110/60
นัดฟังคำสั่งและกำหนดสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 10
อ.157/60
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
อ.45/61
สอบคำให้การ
เวลา 11.45