หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
กิจกรรม โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ตจ.53/61
ผัดฟ้อง ครบ
เวลา 10
ผ.61/61
ผัดฟ้อง3 ครบ
เวลา 10
ผ.67/61
รายงานตัวผัดฟ้อง2 ครบ
เวลา 10
พ.30/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.224/55
นัดพร้อม สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.26/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.78/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.80/61
สอบคำให้การ
เวลา 10.3